2-4 Nëntor 2023

0  komente

Diplomë Master ISTL (Buletini)

Një vit më parë ISTL dhe TCM Instituti Ndërkombëtar bënë një marrëveshje për të ofruar një master de-gree për studentët e ISTL të cilët plotësuan studimet e tyre Bachelor të Teologjisë në shkollën tonë. Aktualisht, 14 studentë janë regjistruar për këtë master studimi dhe ata janë rregullisht duke marrë orë për të përmbushur kërkesat. Studentët janë duke shijuar shumë studimet e tyre dhe është lutja e tyre të zgjerojnë njohuritë e tyre për Fjalën e Zotit, në mënyrë që ata të jenë pasues të mirë të Krishtit, kudo që Ai i thërret ata për të shërbyer.

Nga një Student

Tomor Ajeti është pastori i kishës Fitorja (“Fitorja”) në Ti-rana. Ai është gjithashtu një ish student i ISTL. Tomori ndan përvojat e tij me fjalimet e Masterit deri më tani:

“Unë fillova TCMI në 2019 dhe ishte një dëshirë që e kisha për shumë vite por mundësitë nuk ishin në dispozicion. Kur morëm lajmin nga ISTL se mund të ndiqnim një master në TCMI, unë u regjistrova menjëherë. Kurset, deri më tani, kanë qenë të shkëlqyera dhe kam fituar shumë nga të gjitha. Studimi më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë shërbesën time baritore. Unë me të vërtetë do të doja të thosha ‘Faleminderit’ për të gjithë ata që na e bëjnë të mundur këtë edukim në shërbesën baritore, sepse na duhet që të jetë më efektive në thirrjen tonë ”. Tomor AjetiPastor of Victory Church


Tags


You may also like

Diplomomi 2019 (Buletini )

Diplomomi 2019 (Buletini )

Shtimi i Studentëve (Buletini)

Shtimi i Studentëve (Buletini)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Konferenca e 9-të Naga Movement Europë 14-16 maj 2024


9th Mission Naga Movement Conference Europe 14-16 May 2024