Kurse

 • TEOLOGJI SISTEMATIKE

 • STUDIME BIBLIKE

 • UDHËHEQËSI

 • KËSHILLIMI I KRISHTERË

 • Kurse EkstraKurrikulare

 • PROGRAMI MASTER

TEOLOGJI SISTEMATIKE

 • Teologji (Natyra, Esenca dhe Karakteri i Perëndisë)
 • Kristologji
 • Pneumatologji
 • Eklesiologji
 • Soteriologji
 • Eskatologji
 • Teologji Biblike
 • Hamartiologji
 • Fetë Botërore
 • Historia e Krishtërimit
 • Shkrim Akademik
 • Apologjetikë
 • Mbretëria e Perëndisë
 • Doktrinat e Biblës
shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.