Kurse

 • TEOLOGJI SISTEMATIKE

 • STUDIME BIBLIKE

 • UDHËHEQËSI

 • KËSHILLIMI I KRISHTERË

 • Kurse EkstraKurrikulare

 • PROGRAMI MASTER

TEOLOGJI SISTEMATIKE

 • Teologji (Natyra, Esenca dhe Karakteri i Perëndisë)
 • Kristologji
 • Pneumatologji
 • Eklesiologji
 • Soteriologji
 • Eskatologji
 • Teologji Biblike
 • Hamartiologji
 • Fetë Botërore
 • Historia e Krishtërimit
 • Shkrim Akademik
 • Apologjetikë
 • Mbretëria e Perëndisë
 • Doktrinat e Biblës