Akademia

Akreditimi

Rrjeti i ISTL është në partneritet akreditimi me: TCMI
TCMI logo
TCM International Institute

Çertifikimi Ynë Përfshin

ÇERTIFIKATË NË SHËRBESËN E KRISHTERË
(PROGRAM 1-VJEÇAR)

Programi siguron përgatitje për ungjillizim, kishë-mbjellje dhe drejtimi i shërbesave të ndryshme në kishën lokale.

PROGRAMI BACHELOR

Për studentët që dëshirojnë të ndjekin një program të plotë Bachelor pa ndërpreje nga puna dhe aktivitetet e ditës. Ofron 1 javë intensive në muaj për kurset, nga e hëna në të premte, ora 18:00-21:00. 

PROGRAMI MASTER

Në partneritet me TCM, studentët e ISTL-së mund të vazhdojnë studimet e tyre në nivelin Master pasi të kenë përfunduar kërkesat e programit Bachelor. Për më tepër informacion visit TCM

Mësoni më tepër për javët shkollore duke vizituar Kalendarin Akademik