Akademia

ISTL Albania është akredituar si institucion & program Bachelor nga ECTE 

dhe është në partneritet akreditimi me TCM International Institute.

Në datën 12 Shtator ISTL Albania është akredituar si institucion dhe si program bachelor nga ECTE (European Council for Theological Education).
TCMI logo

Çertifikimi Ynë Përfshin

ÇERTIFIKATË NË SHËRBESËN E KRISHTERË
(PROGRAM 1-VJEÇAR)

Programi siguron përgatitje për ungjillizim, kishë-mbjellje dhe drejtimi i shërbesave të ndryshme në kishën lokale.

PROGRAMI BACHELOR

Për studentët që dëshirojnë të ndjekin një program të plotë Bachelor pa ndërpreje nga puna dhe aktivitetet e ditës. Ofron 1 javë intensive në muaj për kurset, nga e hëna në të premte, ora 18:00-21:00. 

PROGRAMI MASTER

Në partneritet me TCM, studentët e ISTL-së mund të vazhdojnë studimet e tyre në nivelin Master pasi të kenë përfunduar kërkesat e programit Bachelor. Për më tepër informacion vizito TCM.

Mësoni më tepër për javët shkollore duke vizituar kalendarin akademik

Kryengritja

FRANK VIOLA

Në këtë libër, autori bestseller Frank Viola paraqet një propozim radikal për të krishterët. Konkretisht, ne kemi humbur ungjillin shpërthyes dhe tronditës të mbretërisë që predikoi Jezusi, Pali dhe apostujt e tjerë. Viola argumenton se ne e kemi humbur këtë ungjill dinamik, titanik, të gjallë dhe e kemi këmbyer me një ungjill të detyrës fetare ose lejueshmërisë dhe "besimit të lehtë".

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.