Mësuesit

Mësuesit

Aad van der Maas. MTh

Dr. Austin McCaskill

Arjan Larashi. M.A.

Hervin Fushekati M.A. M.S.

Erion Çuni M.A.

Enxhi Tashi M.A. M.Sc.

Jonida Osmani M.A.

Sedika Fushekati M.Sc.

Dr. Rick Lewis

Stanley Pede. MTh

Stephen Woodworth, MDiv & DMin

Ton Vegt. MTh

Dr. József Steiner

Dr. Paul Pascoal

Phil Arbon. MTh

Jody Cross. MDiv & DMin

Wesley Boltd. MTh

Dr. Terri Young

McLean Hawthorne

Kryengritja

FRANK VIOLA

Në këtë libër, autori bestseller Frank Viola paraqet një propozim radikal për të krishterët. Konkretisht, ne kemi humbur ungjillin shpërthyes dhe tronditës të mbretërisë që predikoi Jezusi, Pali dhe apostujt e tjerë. Viola argumenton se ne e kemi humbur këtë ungjill dinamik, titanik, të gjallë dhe e kemi këmbyer me një ungjill të detyrës fetare ose lejueshmërisë dhe "besimit të lehtë".

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.