Moodle

Zgjedhja e ISTL për të përdorur MOODLE justifikohet nga fakti që është një platformë e thjeshtë për t’u përdorur, është falas, shumë fleksibël dhe e thjeshtë për t’u integruar me shërbime të tjera.