Kalendari

Kalendari ISTL për 2021-2022

Data

Aktiviteti

30 Shtator – 2 Tetor / 2021 

4-8 Tetor / 2021 

Java Shkollore Tetor

1-5 Nëntor / 2021

Java Shkollore Nëntor

6-10 Dhjetor / 2021 

Java Shkollore Dhjetor

10-14 Janar / 2022 
Java Shkollore Janar
7-11 Shkurt / 2022 
Java Shkollore Shkurt
7-11 Mars / 2022 
Java Shkollore Mars
4-8 Prill / 2022 
Java Shkollore Prill
9-13 Maj / 2022 
Java Shkollore Maj
30 Maj – 3 Qershor / 2022 
Java Shkollore Qershor
20-24 Qershor / 2022
Java e Fundit Shkollore

6-10 Qershor /2022

Edukimi i Krishterë - Myron Williams - Programi Master
18-22 Korrik /2022

Predikimi dhe Mësimi i Dhiatës së Vjetër - Konstantin Nazarov Ph.D. - Programi Master

25-29 Korrik /2022

Udhëheqësia Shërbyese - Myron Williams - Programi Master

10-14 Tetor /2022

Zhvillimi i Udhëheqësisë në Shërbesë - Jozsef Steiner Ph.D. - Programi Master

Përditësuar: 9-Prill-2021

Mësoni më tepër për programet dhe kurset tona

Aktivitete

29, 30 Shtator & 1 Tetor

30 shtator - 2 tetor, 2021