Bordi

Bordi

Jim Thiessen

Kryetari i Bordit Drejtues

Hervin Fushekati 

Drejtori Ekzekutiv

Chris Hill
Anëtar Bordi

Elton Prifti
Anëtar Bordi

Mande Chapman
Anëtar Bordi

Stefan Von Ruti
Anëtar Bordi