Dhuro

Dhurimet tuaja mund të bëhen përmes transfertës bankare në këto llogari

Numri i Llogarisë

IBAN

Monedha

SWIFT/BIC

112462882020138

AL43214112090112462882020138

GBP

UNALALTR

112462882020140

AL86214112090112462882020140

USD

UNALALTR

112462882020129

AL92214112090112462882020129

EUR

UNALALTR

112462882020118

AL98214112090112462882020118

LEK

UNALALTR

Emri i Bankës : Union Bank Sh.A. 
Adresa e Bankës : Tirana - Albania
Tel i Bankës : (+355) 04 248938 / (+355) 04 274 630
Email:
[email protected]

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.