Dhuro

Dhurimet tuaja mund të bëhen përmes transfertës bankare në këto llogari

Numri i Llogarisë

IBAN

Monedha

SWIFT/BIC

112462882020138

AL43214112090112462882020138

GBP

UNALALTR

112462882020140

AL86214112090112462882020140

USD

UNALALTR

112462882020129

AL92214112090112462882020129

EUR

UNALALTR

112462882020118

AL98214112090112462882020118

LEK

UNALALTR

Emri i Bankës : Union Bank Sh.A. 
Adresa e Bankës : Tirana - Albania
Tel i Bankës : (+355) 04 248938 / (+355) 04 274 630
Email:
[email protected]