Courses

 • Systematic Theology

 • Biblical Studies

 • Leadership

 • Christian Counseling

 • EXTRA CURRICULUM COURSES

 • Master's program

Systematic Theology

 • Theology Proper
 • Christology
 • Pneumatology
 • Ecclesiology
 • Soteriology
 • Eschatology
 • Hamartiology
 • World Religions
 • History of Christianity
 • Academic Writing
 • Apologetics
 • Kingdom of God
 • Bible Doctrines
shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.