2-4 Nëntor 2023

0  komente

Studentët e ISTL-së kanë nevojë për sponsorë (Buletini 4)

A është një gjë e bukur të shohësh një histori të një jete të ndryshuar! shtë edhe më e bukur të dish që ke luajtur një pjesë të saj. Studentët tanë vijnë nga e gjithë Shqipëria dhe shtrihen në vende të tjera brenda Ballkanit gjithashtu tani. ISTL Albania po arrin më tej se kurrë më parë dhe studentët po i përgjigjen thirrjes që Zoti po u vë në jetën e tyre për të studiuar Fjalën e Tij dhe për t’u këshilluar si pastorë dhe udhëheqës të ardhshëm. Kjo vlen me një çmim të dashur për shumë nga studentët tanë dhe familjet e tyre. Ne kemi pasur shumë donatorë gjatë gjithë viteve që kanë sponsorizuar studentë dhe nevoja për sponsorizim po rritet pasi regjistrimi ynë studentor është rritur me rreth 50% gjatë vitit të kaluar. Vetëm këtë vit, kemi 20 studentë aktualë që marrin sponsorizim për arsimin e tyre, por gjithashtu kemi edhe 20 studentë shtesë që kanë nevojë për sponsorë dhe nuk mund të paguajnë tarifat e shkollës. Kushton 1,500,00 dollarë për të sponsorizuar një student për një vit në ISTL.
Zoti siguron gjithmonë përmes popullit të Tij! A do të konsideroni të bëheni sponsor për ISTL Albania? Ju mund të konsideroni një dhurim mujor prej 150,00 $ për të mbuluar shpenzimet e një studenti për një vit të plotë, por çdo shumë do të ndihmojë gjithashtu për nevojat e studentëve tanë. Lexoni më poshtë historitë e jetës që janë ndryshuar përmes sponsorizimit dhe ju lutemi konsideroni të bëheni pjesë e historisë së ndryshimit të jetës së dikujt tjetër tani!

A është një gjë e bukur të shohësh një histori të një jete të ndryshuar! Evenshtë edhe më e bukur të dish që ke luajtur një pjesë të saj. Studentët tanë vijnë nga e gjithë Shqipëria dhe shtrihen në vende të tjera brenda Ballkanit gjithashtu tani. ISTL Albania po arrin më tej se kurrë më parë dhe studentët po i përgjigjen thirrjes që Zoti po u vë në jetën e tyre për të studiuar Fjalën e Tij dhe për t’u këshilluar si pastorë dhe udhëheqës të ardhshëm.

Mimoza Shabanaj

Të dashur donatorë, dua të ju falënderoj për mbështetjen financiare që më ka ndihmuar në plotësimin e nevojave të studimeve të mia, duke përfshirë koston e ushqimit, udhëtimit dhe pasurive të nevojshme për detyrat. Kjo ka qenë një ndihmë e madhe për mua dhe familjen time, sepse familja ime nuk kishte mundësi të më mbështeste me studimet e mia. Familja ime më lejoi të studioja në ISTL sepse ata e dinin që unë merrja mbështetje financiare. Pra, studimet e mia nuk kishin asnjë ndikim negativ në përgjegjësinë e tyre për t’u kujdesur për mua. Mbështetja juaj jo vetëm që më ndihmoi të mbuloja nevojat e mia themelore, por gjithashtu më lejoi të kuptoj më mirë Biblën, doktrinat e Biblës dhe mësimet. Tani mund të jem më efektiv në shërbimin tim. Studimet në ISTL kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në personin që jam sot, sepse unë tani nënkuptohem më mirë se si mund të jetoj jashtë besimit tim dhe ecjes time të përditshme me Je-sus. Pa mbështetjen tuaj, do të ishte e pamundur për mua t’i gëzoja të gjitha këto përfitime. Faleminderit për këtë mundësi të madhe. Zoti ju bekoftë.

Eduart Kovaci


Tags


You may also like

Diplomomi 2019 (Buletini )

Diplomomi 2019 (Buletini )

Shtimi i Studentëve (Buletini)

Shtimi i Studentëve (Buletini)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}