John Nash nga filmi ‘A Beautiful Mind’ (Një mendje e ndritur) do të shpenzonte ...

Read More

ISTL kishte ceremoninë e tyre të diplomimit më 25 tetor 2019. Ishte një moment ...

Read More

2020 was a year full of surprises. When we heard the international news about ...

Read More

The past academic year was a year like no other for ISTL in Albania. ...

Read More