Lutemi që ky mesazh t’ju gjej mirë. Teksa reflektojmë mbi momentet e pabesueshme që ...

Read More

John Nash nga filmi ‘A Beautiful Mind’ (Një mendje e ndritur) do të shpenzonte ...

Read More

ISTL kishte ceremoninë e tyre të diplomimit më 25 tetor 2019. Ishte një moment ...

Read More

2020 was a year full of surprises. When we heard the international news about ...

Read More