2-4 Nëntor 2023

0  komente

Edukimi i Liderëve Shqiptarë (Buletini 3)

Dy nga studentët aktualë të ISTL (një çift i martuar) ndajnë dëshmitë e tyre. Ata flasin për jetën e tyre dhe dëshirën e tyre për të studiuar në ISTL: Unë quhem Ymer Duka. Unë jam i martuar me Esterina dhe kemi 4 fëmijë: Micah, Joel, Priscilla dhe Dan-iel. Kur pranova Jezusin në 1995, jeta ime mori një drejtim krejt tjetër. Fillova të shërbej si vullnetar në kishë. Në vitin 2000, kur isha ushtar, unë duhej të vendosja nëse do t’i shërbeja Jezusit apo të emigroja në Greqi, sepse kushtet eko-nomike në familjen tonë ishin të papërshtatshme.


Tags


You may also like

Diplomomi 2019 (Buletini )

Diplomomi 2019 (Buletini )

Shtimi i Studentëve (Buletini)

Shtimi i Studentëve (Buletini)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}