2-4 Nëntor 2023

Konferenca Studentore – Nëntor 2023 (Përditësim)

Ndajmë me ju momentet nga Konferenca Studentore – Nëntor 2023

Rijetoni momentet

Ja një paraqitje e shkurtër e udhëtimit të jashtëzakonshëm nga Konferenca Studentore e ISTL Albania. Një festë e dijes, unitetit dhe frymëzimit. 🤝🎓 #MemoriesThatMatter

Të bashkuar me një qëllim, të lidhur nga vizioni

Tema: Një udhëheqës sipas zemrës së Perëndisë

Mendje të etura, zemra të vëmendshme

Adhurim

Dëshmi frymëzuese

Biseda & Miqësi

Bekimi i fëmijëve të studentëve

Talent Show

Nata Shqiptare


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}