2-4 Nëntor 2023

0  komente

Konferenca Studentore 3D – Shtator 2022

Edhe njëherë ISTL organizon Konferencën Studentore 3D (Dëgjo, Drejto & Delego).
Vitin e kaluar, 3 ditët e kësaj konference kanë shërbyer për të kaluar kohë me njëri – tjetrin, pas një periudhe të gjatë të kufizuar vetëm me mësimin online. Ka shërbyer gjithashtu për të mprehur fokusin e shkollës dhe të shërbimit që studentët kryejnë për Mbretërinë e Perëndisë.
Edhe këtë vit synojmë të ndihmojmë dhe motivojmë studentët në udhëheqësinë që ushtrojnë dhe të krijojmë rrjete që studentët t’u vijnë në ndihmë njëri – tjetrit në shërbesat ku Perëndia i ka vendosur.

Shkrepje nga Konferenca ISTL 3D

https://youtu.be/21cpWH32J9M

https://youtu.be/o38FTd2E-N8
Konferenca studentore 2021


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}