Newsletter

Get Our Newsletter by Email

Check Out Latest Newsletters

November 15, 2023
October 12, 2023
July 25, 2023
July 25, 2023
July 25, 2023
July 24, 2023
December 22, 2022
November 22, 2022
July 29, 2022
November 16, 2021
December 15, 2020
September 9, 2020
March 25, 2020
December 19, 2019
October 19, 2019
shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.