Moodle

Moodle (acronym for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is a free software e-learning platform, also known as a Learning Management System, or Virtual Learning Environment (VLE). As of June 2013 it had a user base of 83,008 registered and verified sites, serving 70,696,570 users in 7.5+ million courses with 1.2+ million teachers.

ISTL's choice for MOODLE is justified by the fact that it is easy to learn, it is free to use (except hosting costs), it is highly flexible and easy to integrate with other services. 

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.