Teachers

Teachers

Aad van der Maas. MTh

Austin McCaskill, Ph.D.

Arjan Larashi M.A.

Hervin Fushekati. MA. MS.

Erion Çuni M.A.

Enxhi Tashi M.A. M.Sc.

Jonida Osmani M.A.

Sedika Fushekati M.Sc.

Stephen Woodworth, MDiv & DMin

Stanley Pede. MTh

Rick Lewis, Ph.D.

Ton Vegt. MTh

Wesley Boltd. MTh

József Steiner, Ph.D.

Paul Pascoal, Ph.D.

Jody Cross. MDiv & DMin

Phil Arbon. M.Th.

Terri Young, Ph.D.

McLean Hawthorne

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.

Konferenca e 9-të Naga Movement Europë 14-16 maj 2024


9th Mission Naga Movement Conference Europe 14-16 May 2024