Donate

Your kind donations can be made via bank transfer to these accounts

Account Number

IBAN

Currency

SWIFT/BIC

112462882020138

AL43214112090112462882020138

GBP

UNALALTR

112462882020140

AL86214112090112462882020140

USD

UNALALTR

112462882020129

AL92214112090112462882020129

EUR

UNALALTR

112462882020118

AL98214112090112462882020118

LEK

UNALALTR

Bank Name: Union Bank Sh.A. 
Bank Location: Tirana - Albania
Bank Tel.: (+355) 04 248938 / (+355) 04 274 630
Email: [email protected]

Kryengritja

FRANK VIOLA

Në këtë libër, autori bestseller Frank Viola paraqet një propozim radikal për të krishterët. Konkretisht, ne kemi humbur ungjillin shpërthyes dhe tronditës të mbretërisë që predikoi Jezusi, Pali dhe apostujt e tjerë. Viola argumenton se ne e kemi humbur këtë ungjill dinamik, titanik, të gjallë dhe e kemi këmbyer me një ungjill të detyrës fetare ose lejueshmërisë dhe "besimit të lehtë".

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.