Academics

ISTL Albania has been accredited as an institution and a Bachelor's program by ECTE (European Council for Theological Education) and is in a partnership for accreditation with TCM International Institute. 

On September 12th, ISTL Albania received accreditation as both an institution and a Bachelor's program from ECTE.
TCMI logo
TCM International Institute

Our Certification's Include

Certificate In Christian Ministry
(1-year program)

The program provides preparation for evangelism, church-planting and leading various ministries in a local church.

Bachelor's Program

For students who wish to follow a full bachelor program without interruption from their work or daily activities. It offers intensive 1 week per month courses, from Monday to Friday, from 18:00-21:00 pm.

Master's Program

In partnership with TCM, ISTL students can continue their studies in Master Level after they complete their Bachelor requirements. For more information visit TCM.

Learn more about our schedule of courses by visiting our Academic Calendar

shpejti

Finding Jesus in the Storm

JOHN SWINTON

Jeta Frymërore e të Krishterëve me Sfida të Shëndetit Mendor.

Të Rigjesh Karakterin e Krishterë

ROBERT C. ROBERTS

Çfarë mund të na thotë Kierkegardi sot për rigjetjen e një karakteri të vërtetë të krishterë mes korruptimeve të shumëfishta të ungjillit?

Fuqi në Dobësi

TIMOTHY G. GOMBIS

Fuqi në Dobësi, Vizioni i Transformuar i Palit për Shërbesën nga Timothy G. Gombis, me anë të Palit, shpalos një sfidë për shërbestarët që të përqendrohen më shumë te përulësia, dobësia dhe te rruga e kryqit, sesa te ndikimi dhe vetëpromovimi.

Konferenca e 9-të Naga Movement Europë 14-16 maj 2024


9th Mission Naga Movement Conference Europe 14-16 May 2024